Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website gaat u daarmee akkoord. 

Afdrukken
Hits: 8341

Voor integrale duurzaamheid wordt bij Gaia Sira een brede interpretatie gehanteerd. 

Integrale of geintegreerde duurzaamheid is een combinatie van duurzaamheid en spiritualiteit. 

Wat wordt verstaan onder geïntegreerde duurzaamheid?

De definitie voor duurzaamheid die Gaia Sira hanteert is: de mate van balans in het denken, beleven, handelen en organiseren van het leven in relatie tot onze omgeving, zingeving, samenzijn, welbevinden en de toekomst.

De definitie van spiritualiteit die Gaia Sira hanteert is: de bewuste zoektocht naar het ontdekken wie je ten diepste in essentie bent en het ernaar gaan leven.

Uiteraard is de definitief van Gro Harlem Brundtlandt van duurzame ontwikkeling nog altijd belangrijk: duurzame ontwikkeling komt tegemoet aan de behoeften van de huidige generaties zonder de behoeften van toekomstige generaties aan te tasten. Slagen we daar werkelijk in?
In duurzame ontwikkeling zijn 3 aspecten aanwezig die met elkaar in evenwicht zouden moeten zijn: economische, ecologisch en sociale aspecten. 
Vanuit de visie van Gaia Sira is de verregaande onevenwichtigheid in de drie gebruikelijke aspecten van duurzaamheid één van de oorzaken van de combinaties van crises. De economische component heeft verregaand de overhand gehad. Bovendien ontbreekt een verbindend element dat het overzicht houdt, dat het geheel als het ware bewaakt. Het is tijd een extra component in duurzaamheid te erkennen die meestal niet wordt meegerekend als men het heeft over de drie P’s (people, planet, profit/prosperity, ofwel de sociale, ecologische en economische componenten van duurzaamheid). Er is een verbindend element nodig.
Dit element is pneuma, geest, bezieling. 
Dit aspect wordt inmiddels in maatschappelijke fora erkend, en Gaia Sira wil werken aan verdere invloed van “de 4 P’s” . 
Dit kan gelden voor het niveau van een organisatie of bedrijf. Maar ook voor grotere verbanden.

Daarnaast zijn de menselijke kanten van duurzaamheid meestal buiten beschouwing gebleven. Dat hebben we in het model van Gaia Sira geïntegreerd door middel van de 7 antropologische constanten, de 7 levensvragen waar ieder mens mee te maken heeft.

Het gaat om de vragen


Model

Gaia Sira heeft een model ontwikkeld dat de 4 P’s (People, Planet , Prosperity & Pneuma) in verbinding brengt met de antropologische constanten. De 4 P’s staan op de hoeken, de vraag “wie ben ik”staat in het midden en de 6 andere levensvragen eromheen (de kleine ronde bolletjes).

Wanneer we werkelijke duurzaamheid willen nastreven gaat het om het in evenwicht brengen van alle waarden. We kunnen niet duurzaam handelen als onze innerlijke constanten nog geen evenwicht hebben gekregen in relatie tot de grotere duurzaamheidswaarden in de buitenwereld. In de visie van Gaia Sira leidt dat tot onduurzaamheid. Als we bijvoorbeeld weinig vertrouwen hebben in de waarde van ons handelen zullen we ons focussen op dat aspect in onszelf en het verdienen van veel geld centraal stellen ten koste van de andere factoren. Als we onszelf leren waarderen kunnen we het vertrouwen hebben en dat meer waarderen in relatie tot de overige factoren. Dit model zal een grote rol spelen in de leergang die Gaia Sira in het voorjaar wederom zal organiseren over Geïntegreerde Duurzaamheid

Op verzoek kan Geert-Jan van der Wolf, ontwikkelaar van het model, hier een lezing over verzorgen

Voor integrale duurzaamheid wordt bij Gaia Sira een brede interpretatie gehanteerd. 

Integrale of geintegreerde duurzaamheid is een combinatie van duurzaamheid en spiritualiteit. 

Wat wordt verstaan onder geïntegreerde duurzaamheid?

De definitie voor duurzaamheid die Gaia Sira hanteert is: de mate van balans in het denken, beleven, handelen en organiseren van het leven in relatie tot onze omgeving, zingeving, samenzijn, welbevinden en de toekomst.

De definitie van spiritualiteit die Gaia Sira hanteert is: de bewuste zoektocht naar het ontdekken wie je ten diepste in essentie bent en het ernaar gaan leven.

Uiteraard is de definitief van Gro Harlem Brundtlandt van duurzame ontwikkeling nog altijd belangrijk: duurzame ontwikkeling komt tegemoet aan de behoeften van de huidige generaties zonder de behoeften van toekomstige generaties aan te tasten. Slagen we daar werkelijk in?
In duurzame ontwikkeling zijn 3 aspecten aanwezig die met elkaar in evenwicht zouden moeten zijn: economische, ecologisch en sociale aspecten. 
Vanuit de visie van Gaia Sira is de verregaande onevenwichtigheid in de drie gebruikelijke aspecten van duurzaamheid één van de oorzaken van de combinaties van crises. De economische component heeft verregaand de overhand gehad. Bovendien ontbreekt een verbindend element dat het overzicht houdt, dat het geheel als het ware bewaakt. Het is tijd een extra component in duurzaamheid te erkennen die meestal niet wordt meegerekend als men het heeft over de drie P’s (people, planet, profit/prosperity, ofwel de sociale, ecologische en economische componenten van duurzaamheid). Er is een verbindend element nodig.
Dit element is pneuma, geest, bezieling. 
Dit aspect wordt inmiddels in maatschappelijke fora erkend, en Gaia Sira wil werken aan verdere invloed van “de 4 P’s” . 
Dit kan gelden voor het niveau van een organisatie of bedrijf. Maar ook voor grotere verbanden.

Daarnaast zijn de menselijke kanten van duurzaamheid meestal buiten beschouwing gebleven. Dat hebben we in het model van Gaia Sira geïntegreerd door middel van de 7 antropologische constanten, de 7 levensvragen waar ieder mens mee te maken heeft.

Het gaat om de vragen


Model

Gaia Sira heeft een model ontwikkeld dat de 4 P’s (People, Planet , Prosperity & Pneuma) in verbinding brengt met de antropologische constanten. De 4 P’s staan op de hoeken, de vraag “wie ben ik”staat in het midden en de 6 andere levensvragen eromheen (de kleine ronde bolletjes).

Wanneer we werkelijke duurzaamheid willen nastreven gaat het om het in evenwicht brengen van alle waarden. We kunnen niet duurzaam handelen als onze innerlijke constanten nog geen evenwicht hebben gekregen in relatie tot de grotere duurzaamheidswaarden in de buitenwereld. In de visie van Gaia Sira leidt dat tot onduurzaamheid. Als we bijvoorbeeld weinig vertrouwen hebben in de waarde van ons handelen zullen we ons focussen op dat aspect in onszelf en het verdienen van veel geld centraal stellen ten koste van de andere factoren. Als we onszelf leren waarderen kunnen we het vertrouwen hebben en dat meer waarderen in relatie tot de overige factoren. Dit model zal een grote rol spelen in de leergang die Gaia Sira in het voorjaar wederom zal organiseren over Geïntegreerde Duurzaamheid

 

Op verzoek kan Geert-Jan van der Wolf, ontwikkelaar van het model, hier een lezing over verzorgen